Click Service|ökad intäkt och sänkt personalkostnad Varför Click Service | Click Service

Click Service

Vi hjälper dig att nå

Ökade Intäkter

När service finns ett knapptryck bort fångar restaurangen upp alla ordinarie beställningar samt spontanbeställningar och det leder till en högre snittnota på mellan 5-8% hos de kunder som använder systemet idag. Lättillgängligheten gör att gästerna spenderar mer.

Nöjdare Gäster

Gäster som får service utan ansträngning känner sig omhändertagna på ett sätt de inte upplevt tidigare. Hela 87% av tillfrågade gäster tycker att servicen är bättre med våra system. Kundnöjdheten återspeglas även i positiva omdömen på nätet.

Effektivare Personal

Servispersonalen får full kontroll på sin station via sin smartwatch på armen och arbetsflödet blir betydligt effektivare på ett sätt som minskar stressen och risken med att glömma bort gäster. Många restauranger kan minska på antalet personaltimmar med 4-8 timmar/dag tack vare denna effektiviseringen.

© Click Service AB

Trädgårdsgatan 16,
172 38 Sundbyberg,
Sverige
08-121 484 50
Info@clickservice.se
Kontakta oss!
X

Kontakta Oss